[ Български ] English 
 
Публикации :: Хабилитации

 

Димитър Стоянов Тянев
Доктор на науките, Инженер
Технически университет - Варна, Катедра КНТ

 

    Хабилитиран през 1999 година от ВАК към МС на Република България.

    Научна специалност  № 02.21.04  –  “Компютърни системи, комплекси и мрежи”.