[ Български ] English 
 
Актуално

      Тук може да прочетете и да изтеглите кратката история на катедрата, в чието създаване и развитие аз взех дългогодишно участие. 

Паметната книжка е посветена на:

 

                      45  години  катедра

      “КОМПЮТЪРНИ  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИИ”

                                            и

                     30  години  специалност

      “КОМПЮТЪРНИ  СИСТЕМИ  И  ТЕХНОЛОГИИ”

 

                   http://tyanev.com/resources/docs/Document_V_52.pdf  ПАМЕТНА  КНИЖКА  ЗА  КАТЕДРА  "Компютърни науки и технологии" при Технически Университет гр. ВАРНА